IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
125.24.135.51 8080 透明 HTTP 泰国 1秒 2015-09-23 09:30:41
61.7.134.40 8080 透明 HTTP 泰国 2秒 2015-09-23 08:30:38
210.1.81.52 80 透明 HTTP 菲律宾 1秒 2015-09-23 07:30:59
83.26.239.3 80 透明 HTTP 波兰 1秒 2015-09-23 06:30:52
110.78.150.108 8080 透明 HTTP 泰国 2秒 2015-09-23 05:30:49
91.44.80.95 8080 透明 HTTP 德国 0.5秒 2015-09-23 04:30:45
190.121.148.174 8080 透明 HTTP 哥伦比亚 0.4秒 2015-09-23 03:30:41
191.101.13.172 8080 透明 HTTP 智利 2秒 2015-09-23 02:30:51
49.236.219.73 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-09-23 01:30:51
189.84.79.122 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2015-09-23 00:30:29
118.97.128.36 3129 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-09-22 23:31:01
175.136.222.198 8080 透明 HTTP 马来西亚 0.5秒 2015-09-22 22:31:00
200.5.226.118 80 透明 HTTP 巴西 2秒 2015-09-22 21:30:55
1.1.143.33 8080 透明 HTTP 泰国 3秒 2015-09-22 20:30:58
194.146.201.44 8080 透明 HTTP 俄罗斯 2秒 2015-09-22 19:31:00

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。