IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
139.0.111.241 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-06-25 06:30:25
52.6.195.240 8888 透明 HTTP 美国 特拉华州dupont公司 2秒 2015-06-25 05:31:01
37.216.241.18 8080 透明 HTTP 罗马尼亚 1秒 2015-06-25 04:31:01
125.160.76.194 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-06-25 03:30:56
101.255.51.138 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-06-25 02:30:41
202.137.11.59 1234 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-06-25 01:30:58
180.252.84.3 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-06-25 00:30:28
186.153.70.251 8080 透明 HTTP 阿根廷 3秒 2015-06-24 23:30:49
197.41.151.177 8080 透明 HTTP 埃及 2秒 2015-06-24 22:31:01
187.84.141.214 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2015-06-24 21:31:05
36.85.219.19 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-06-24 20:30:59
36.72.189.187 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-06-24 19:31:00
125.24.132.92 8080 透明 HTTP 泰国 3秒 2015-06-24 18:30:46
197.41.28.153 8080 透明 HTTP 埃及 0.5秒 2015-06-24 17:30:53
187.33.226.58 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2015-06-24 16:30:40

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。