IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
186.92.44.210 8080 透明 HTTP 委内瑞拉 2秒 2015-07-25 06:30:59
201.221.132.46 8080 透明 HTTP 哥伦比亚 0.5秒 2015-07-25 05:31:01
183.89.152.82 8080 透明 HTTP 泰国 0.5秒 2015-07-25 04:30:36
183.88.52.193 8080 透明 HTTP 泰国 1秒 2015-07-25 03:30:40
71.42.250.218 80 透明 HTTP 美国 3秒 2015-07-25 02:30:47
203.106.81.143 8080 透明 HTTP 马来西亚 0.5秒 2015-07-25 01:30:22
103.27.67.2 8080 透明 HTTP 越南 0.7秒 2015-07-25 00:30:33
125.24.97.23 8080 透明 HTTP 泰国 2秒 2015-07-24 23:31:01
190.181.27.177 3129 透明 HTTP 玻利维亚 2秒 2015-07-24 22:30:43
183.88.43.70 8080 透明 HTTP 泰国 0.9秒 2015-07-24 21:30:48
84.236.104.146 8080 透明 HTTP 匈牙利 2秒 2015-07-24 20:30:31
41.46.217.146 8080 透明 HTTP 埃及 3秒 2015-07-24 19:30:54
180.250.223.92 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-07-24 18:31:00
101.128.99.5 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.3秒 2015-07-24 17:30:28
80.120.71.88 8088 透明 HTTP 奥地利 1秒 2015-07-24 16:30:42

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。