IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
125.166.230.78 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-06-19 18:30:21
177.42.152.79 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2015-06-19 17:30:51
202.153.227.50 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-06-19 16:31:02
181.160.62.55 8080 透明 HTTP 智利 2秒 2015-06-19 15:30:59
89.47.40.234 8080 透明 HTTP 罗马尼亚 2秒 2015-06-19 14:30:52
186.215.95.118 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2015-06-19 13:30:52
176.106.44.150 8080 透明 HTTP 以色列 1秒 2015-06-19 12:30:34
176.101.203.231 8080 透明 HTTP 捷克 3秒 2015-06-19 11:31:00
82.135.198.66 8080 透明 HTTP 立陶宛 2秒 2015-06-19 10:31:01
89.46.101.156 80 透明 HTTP 罗马尼亚 0.6秒 2015-06-19 09:31:01
2.187.38.111 8080 透明 HTTP 伊朗 1秒 2015-06-19 08:30:38
93.63.138.184 8080 透明 HTTP 意大利 3秒 2015-06-19 07:30:45
177.206.243.119 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2015-06-19 06:30:36
201.217.213.168 8080 透明 HTTP 哥伦比亚 3秒 2015-06-19 05:30:44
103.30.90.230 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-06-19 04:31:01

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。