IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
201.48.203.3 8080 透明 HTTP 巴西 6秒 2014-11-04 17:01:07
125.24.78.177 8080 透明 HTTP 泰国 8秒 2014-11-04 16:00:36
94.198.135.79 80 透明 HTTP 俄罗斯 53秒 2014-11-04 15:01:03
180.250.215.106 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 25秒 2014-11-04 14:00:28
180.250.170.138 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2014-11-04 13:01:11
199.21.205.102 8081 透明 HTTP 美国 12秒 2014-11-04 12:00:37
118.97.130.10 80 透明 HTTP 印度尼西亚 10秒 2014-11-04 11:00:12
194.106.166.1 8080 透明 HTTP 塞尔维亚 1秒 2014-11-04 10:00:49
125.162.71.97 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 17秒 2014-11-04 09:01:15
190.54.121.168 8080 透明 HTTP 智利 21秒 2014-11-04 08:00:24
222.124.10.122 80 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2014-11-04 07:00:58
162.223.88.40 8080 透明 HTTP 美国 17秒 2014-11-04 06:00:27
175.184.250.18 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 11秒 2014-11-04 05:01:01
109.224.52.212 8080 透明 HTTP 伊拉克 9秒 2014-11-04 04:00:56
180.250.172.182 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 11秒 2014-11-04 03:00:23

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站