IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
41.109.170.48 80 透明 HTTP 阿尔及利亚 2秒 2015-04-25 09:31:01
217.228.107.152 8080 透明 HTTP 德国 2秒 2015-04-25 08:30:46
103.11.23.4 8085 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-04-25 07:30:43
201.57.255.231 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2015-04-25 06:31:00
116.50.29.57 8989 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-04-25 05:31:00
125.161.35.129 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-04-25 04:30:28
177.21.227.133 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2015-04-25 03:31:01
41.238.52.44 8080 透明 HTTP 埃及 0.9秒 2015-04-25 02:30:37
85.73.141.186 8080 透明 HTTP 德国 0.5秒 2015-04-25 01:30:15
200.13.152.29 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2015-04-25 00:30:51
195.29.77.9 8080 透明 HTTP 克罗地亚 2秒 2015-04-24 23:31:01
110.74.196.44 8080 透明 HTTP 柬埔寨 3秒 2015-04-24 22:30:26
177.55.64.77 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2015-04-24 21:31:01
189.82.158.167 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2015-04-24 20:30:52
175.196.24.120 8080 透明 HTTP 韩国 2秒 2015-04-24 19:31:00

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站