IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
41.46.222.114 8080 透明 HTTP 埃及 2秒 2015-06-23 04:30:42
200.29.238.135 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2015-06-23 03:31:01
175.139.36.38 8080 透明 HTTP 马来西亚 0.8秒 2015-06-23 02:30:52
190.92.87.102 8080 透明 HTTP 洪都拉斯 0.9秒 2015-06-23 01:31:01
177.42.159.81 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2015-06-23 00:30:45
177.103.240.119 8080 透明 HTTP 巴西 0.8秒 2015-06-22 23:31:01
36.75.57.152 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.5秒 2015-06-22 22:30:44
114.79.20.21 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-06-22 21:30:59
27.131.14.194 8080 透明 HTTP 孟加拉国 2秒 2015-06-22 20:31:02
36.75.251.104 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.6秒 2015-06-22 19:30:46
183.88.112.39 8080 透明 HTTP 泰国 2秒 2015-06-22 18:31:00
128.199.138.10 8080 透明 HTTP 英国 3秒 2015-06-22 17:30:59
182.253.39.239 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-06-22 16:30:53
41.46.65.52 8080 透明 HTTP 埃及 3秒 2015-06-22 15:30:24
125.24.123.15 8080 透明 HTTP 泰国 2秒 2015-06-22 14:30:09

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。