IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
190.144.38.250 8080 透明 HTTP 哥伦比亚 2秒 2014-10-31 21:01:07
202.29.235.130 3129 透明 HTTP 泰国 14秒 2014-10-31 20:00:47
176.241.83.173 8080 透明 HTTP 伊拉克 17秒 2014-10-31 19:00:45
116.0.1.129 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 13秒 2014-10-31 18:00:23
109.108.87.130 8080 透明 HTTP 乌克兰 1秒 2014-10-31 17:00:54
36.80.33.242 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 19秒 2014-10-31 16:01:27
187.108.223.204 8080 透明 HTTP 巴西 23秒 2014-10-31 15:30:32
199.175.52.252 3128 透明 HTTP 美国 22秒 2014-10-31 15:00:26
175.106.18.166 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 10秒 2014-10-31 14:30:20
176.103.33.245 8080 透明 HTTP 波兰 3秒 2014-10-31 13:30:56
82.117.163.74 8080 透明 HTTP 俄罗斯 25秒 2014-10-31 12:30:44
118.97.15.180 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 20秒 2014-10-31 11:30:59
116.197.131.254 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 8秒 2014-10-31 10:30:53
85.114.141.191 80 透明 HTTP 德国 3秒 2014-10-31 09:30:06
223.164.250.78 80 透明 HTTP 印度尼西亚 11秒 2014-10-31 08:30:14

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站