IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
114.79.41.4 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-06-23 10:30:59
182.185.142.226 8080 透明 HTTP 巴基斯坦 1秒 2015-06-23 09:30:57
197.41.31.181 8080 透明 HTTP 埃及 0.5秒 2015-06-23 08:30:47
154.73.44.165 8080 透明 HTTP 索马里 0.7秒 2015-06-23 07:30:36
177.17.139.246 8080 透明 HTTP 巴西 0.3秒 2015-06-23 06:31:00
162.223.88.243 80 透明 HTTP 美国 2秒 2015-06-23 05:31:01
41.46.222.114 8080 透明 HTTP 埃及 2秒 2015-06-23 04:30:42
200.29.238.135 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2015-06-23 03:31:01
175.139.36.38 8080 透明 HTTP 马来西亚 0.8秒 2015-06-23 02:30:52
190.92.87.102 8080 透明 HTTP 洪都拉斯 0.9秒 2015-06-23 01:31:01
177.42.159.81 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2015-06-23 00:30:45
177.103.240.119 8080 透明 HTTP 巴西 0.8秒 2015-06-22 23:31:01
36.75.57.152 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.5秒 2015-06-22 22:30:44
114.79.20.21 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-06-22 21:30:59
27.131.14.194 8080 透明 HTTP 孟加拉国 2秒 2015-06-22 20:31:02

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。