IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
41.35.131.52 8080 透明 HTTP 埃及 2秒 2015-03-23 17:30:50
187.41.205.51 8080 透明 HTTP 巴西 0.4秒 2015-03-23 16:30:21
41.215.182.5 8080 透明 HTTP 赞比亚 1秒 2015-03-23 15:30:59
201.29.221.244 8080 透明 HTTP 巴西 0.3秒 2015-03-23 14:30:25
115.127.22.149 8080 透明 HTTP 孟加拉国 1秒 2015-03-23 13:30:43
177.67.175.170 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2015-03-23 12:30:51
177.84.35.86 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2015-03-23 11:30:58
139.255.49.202 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-03-23 10:31:01
37.48.120.12 8080 透明 HTTP 荷兰 2秒 2015-03-23 09:31:01
199.175.49.57 8080 透明 HTTP 美国 2秒 2015-03-23 08:31:01
189.27.31.83 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2015-03-23 07:30:51
187.58.192.22 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2015-03-23 06:30:40
103.244.14.18 8080 透明 HTTP 孟加拉国 1秒 2015-03-23 05:30:24
177.195.250.68 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2015-03-23 04:30:56
36.81.83.229 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-03-23 03:30:44

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站