IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
209.170.151.142 7808 透明 HTTP 美国 15秒 2014-10-25 05:30:40
202.112.114.27 3128 透明 HTTP 北京市 中国人民大学 17秒 2014-10-25 04:30:27
195.114.125.81 8080 透明 HTTP 俄罗斯 5秒 2014-10-25 03:30:16
54.94.44.109 3128 透明 HTTP 美国 19秒 2014-10-25 02:31:00
190.122.186.233 8080 透明 HTTP 危地马拉 14秒 2014-10-25 01:30:30
188.138.247.175 8080 透明 HTTP 摩尔多瓦 14秒 2014-10-25 00:31:00
118.98.194.187 80 透明 HTTP 印度尼西亚 9秒 2014-10-24 23:30:49
111.161.126.89 8080 透明 HTTP 天津市 联通 3秒 2014-10-24 22:30:06
190.167.243.11 8080 透明 HTTP 多米尼加 7秒 2014-10-24 21:30:22
97.73.31.110 87 透明 HTTP 美国 42秒 2014-10-24 20:30:56
41.78.124.91 8080 透明 HTTP 加纳 9秒 2014-10-24 19:30:55
54.244.126.137 3128 透明 HTTP 美国 2秒 2014-10-24 18:30:53
118.97.250.30 80 透明 HTTP 印度尼西亚 18秒 2014-10-24 17:30:24
122.144.3.145 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 16秒 2014-10-24 16:30:50
46.175.151.234 8080 透明 HTTP 捷克 13秒 2014-10-24 15:30:47

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站