IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
91.98.38.176 8080 透明 HTTP 伊朗 13秒 2014-10-26 01:30:18
107.150.224.29 8080 透明 HTTP 加拿大 16秒 2014-10-26 00:30:22
213.174.124.185 8080 透明 HTTP 法国 16秒 2014-10-25 23:30:21
54.188.223.55 60884 透明 HTTP 美国 4秒 2014-10-25 22:30:32
220.227.71.43 80 透明 HTTP 印度 11秒 2014-10-25 21:30:41
188.130.128.243 80 透明 HTTP 俄罗斯 5秒 2014-10-25 20:30:09
177.193.10.47 8080 透明 HTTP 巴西 6秒 2014-10-25 19:30:58
202.130.161.204 18000 透明 HTTP 香港特别行政区 4秒 2014-10-25 18:30:09
118.97.153.14 80 透明 HTTP 印度尼西亚 9秒 2014-10-25 17:30:53
200.25.232.60 8080 透明 HTTP 巴西 5秒 2014-10-25 16:30:57
111.161.126.90 8080 透明 HTTP 天津市 联通 7秒 2014-10-25 15:30:11
111.161.126.90 8080 透明 HTTP 天津市 联通 1秒 2014-10-25 14:30:04
177.135.86.138 8080 透明 HTTP 巴西 5秒 2014-10-25 13:30:58
85.31.71.131 8080 透明 HTTP 英国 65秒 2014-10-25 12:01:36
61.94.201.172 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2014-10-25 11:30:49

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站