IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
77.79.35.98 8080 透明 HTTP 立陶宛 22秒 2014-10-24 06:30:57
118.103.236.152 8080 透明 HTTP 巴基斯坦 10秒 2014-10-24 05:30:40
200.87.138.146 8080 透明 HTTP 巴西 18秒 2014-10-24 04:30:30
101.255.28.38 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 6秒 2014-10-24 03:30:28
84.42.3.3 3128 透明 HTTP 俄罗斯 16秒 2014-10-24 02:30:30
212.72.132.181 8080 透明 HTTP 格鲁吉亚 8秒 2014-10-24 01:30:58
202.138.242.191 80 透明 HTTP 印度尼西亚 6秒 2014-10-24 00:30:24
50.22.206.179 8080 透明 HTTP 美国 20秒 2014-10-23 23:30:23
197.239.226.238 8080 透明 HTTP 肯尼亚 23秒 2014-10-23 22:30:32
186.232.83.47 8080 透明 HTTP 巴西 16秒 2014-10-23 21:30:37
222.124.10.122 80 透明 HTTP 印度尼西亚 4秒 2014-10-23 20:30:20
24.172.34.114 8181 透明 HTTP 美国 17秒 2014-10-23 19:30:27
182.16.241.106 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2014-10-23 18:30:51
118.96.231.194 80 透明 HTTP 印度尼西亚 31秒 2014-10-23 17:30:50
197.239.226.238 8080 透明 HTTP 肯尼亚 27秒 2014-10-23 16:30:34

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站