IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
212.72.132.181 8080 透明 HTTP 格鲁吉亚 8秒 2014-10-24 01:30:58
202.138.242.191 80 透明 HTTP 印度尼西亚 6秒 2014-10-24 00:30:24
50.22.206.179 8080 透明 HTTP 美国 20秒 2014-10-23 23:30:23
197.239.226.238 8080 透明 HTTP 肯尼亚 23秒 2014-10-23 22:30:32
186.232.83.47 8080 透明 HTTP 巴西 16秒 2014-10-23 21:30:37
222.124.10.122 80 透明 HTTP 印度尼西亚 4秒 2014-10-23 20:30:20
24.172.34.114 8181 透明 HTTP 美国 17秒 2014-10-23 19:30:27
182.16.241.106 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2014-10-23 18:30:51
118.96.231.194 80 透明 HTTP 印度尼西亚 31秒 2014-10-23 17:30:50
197.239.226.238 8080 透明 HTTP 肯尼亚 27秒 2014-10-23 16:30:34
111.161.126.90 8080 透明 HTTP 天津市 联通 2秒 2014-10-23 15:30:05
201.221.133.86 8080 透明 HTTP 哥伦比亚 15秒 2014-10-23 14:30:26
196.45.145.124 8080 透明 HTTP 坦桑尼亚 16秒 2014-10-23 13:30:40
202.162.192.116 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 21秒 2014-10-23 12:30:52
88.132.82.236 8088 透明 HTTP 匈牙利 4秒 2014-10-23 11:30:34

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站