IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
201.165.52.14 8080 透明 HTTP 墨西哥 11秒 2014-11-30 07:00:23
200.25.239.28 8080 透明 HTTP 巴西 9秒 2014-11-30 06:00:35
78.131.19.50 8080 透明 HTTP 匈牙利 19秒 2014-11-30 05:00:36
123.254.108.12 80 透明 HTTP 香港特别行政区 5秒 2014-11-30 04:00:10
177.177.90.239 8080 透明 HTTP LACNIC 10秒 2014-11-30 03:00:42
187.174.84.2 8080 透明 HTTP 墨西哥 9秒 2014-11-30 02:02:07
205.218.11.176 80 透明 HTTP 美国 9秒 2014-11-30 01:00:48
210.101.131.231 8080 透明 HTTP 韩国 85秒 2014-11-30 00:01:39
119.81.199.86 80 透明 HTTP 新加坡 9秒 2014-11-29 23:00:35
178.219.248.15 8080 透明 HTTP 乌克兰 7秒 2014-11-29 22:00:27
186.208.122.235 8080 透明 HTTP 巴西 4秒 2014-11-29 21:15:51
189.201.243.188 8081 透明 HTTP 墨西哥 14秒 2014-11-29 20:00:17
201.88.208.232 8080 透明 HTTP 巴西 11秒 2014-11-29 19:00:45
117.211.106.252 8080 透明 HTTP 印度 2秒 2014-11-29 18:15:38
123.254.108.12 80 透明 HTTP 香港特别行政区 12秒 2014-11-29 17:00:36

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站