IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
118.193.166.209 80 透明 HTTP 香港特别行政区 20秒 2014-10-16 05:30:35
89.191.131.243 8080 透明 HTTP 波兰 9秒 2014-10-16 04:30:36
111.161.126.90 8080 透明 HTTP 天津市 联通 2秒 2014-10-16 03:30:05
202.51.100.241 80 透明 HTTP 印度尼西亚 15秒 2014-10-16 02:30:28
118.97.199.66 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 7秒 2014-10-16 01:30:28
61.19.42.145 8080 透明 HTTP 泰国 8秒 2014-10-16 00:30:42
5.11.171.97 8080 透明 HTTP 土耳其 8秒 2014-10-15 23:30:54
199.175.52.252 3128 透明 HTTP 美国 15秒 2014-10-15 22:30:56
189.31.32.32 8080 透明 HTTP 巴西 15秒 2014-10-15 21:00:55
79.118.127.93 8080 透明 HTTP 罗马尼亚 15秒 2014-10-15 20:30:50
87.204.153.14 8080 透明 HTTP 波兰 15秒 2014-10-15 19:30:46
103.4.166.106 80 透明 HTTP 印度尼西亚 14秒 2014-10-15 18:30:34
82.117.163.74 8080 透明 HTTP 俄罗斯 12秒 2014-10-15 17:30:51
202.152.6.10 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 13秒 2014-10-15 16:30:22
118.193.166.209 80 透明 HTTP 香港特别行政区 20秒 2014-10-15 15:30:46

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站