IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
182.23.73.22 80 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2014-10-17 02:30:40
119.47.92.118 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 6秒 2014-10-17 01:30:26
174.32.138.10 87 透明 HTTP 美国 29秒 2014-10-17 00:30:53
202.170.69.75 8080 透明 HTTP 蒙古 8秒 2014-10-16 23:30:36
201.4.70.122 8080 透明 HTTP 巴西 17秒 2014-10-16 22:30:55
220.227.71.43 80 透明 HTTP 印度 6秒 2014-10-16 21:30:47
210.101.131.232 8080 透明 HTTP 韩国 21秒 2014-10-16 20:30:28
117.102.92.162 80 透明 HTTP 印度尼西亚 9秒 2014-10-16 19:30:22
187.78.154.25 8080 透明 HTTP 巴西 9秒 2014-10-16 18:30:53
91.238.231.226 80 透明 HTTP 俄罗斯 26秒 2014-10-16 17:30:29
180.250.172.182 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 23秒 2014-10-16 16:30:33
83.52.63.95 8080 透明 HTTP 西班牙 14秒 2014-10-16 15:30:53
212.126.112.26 8080 透明 HTTP 英国 17秒 2014-10-16 14:30:49
5.11.144.126 8080 透明 HTTP 土耳其 28秒 2014-10-16 13:30:32
81.20.200.182 8080 透明 HTTP 俄罗斯 14秒 2014-10-16 12:30:24

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站