IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
36.82.22.242 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 8秒 2014-10-17 21:30:56
111.161.126.90 8080 透明 HTTP 天津市 联通 2秒 2014-10-17 20:30:04
210.101.131.232 8080 透明 HTTP 韩国 2秒 2014-10-17 19:30:04
201.76.189.142 8080 透明 HTTP 巴西 11秒 2014-10-17 18:30:51
177.157.117.215 8080 透明 HTTP 巴西 13秒 2014-10-17 17:30:45
87.254.138.11 8080 透明 HTTP 俄罗斯 5秒 2014-10-17 16:30:55
202.134.190.1 8080 透明 HTTP 印度 23秒 2014-10-17 15:30:41
101.255.81.241 8089 透明 HTTP 印度尼西亚 10秒 2014-10-17 14:30:21
103.31.133.166 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 5秒 2014-10-17 13:30:20
202.51.100.242 80 透明 HTTP 印度尼西亚 7秒 2014-10-17 12:30:33
115.248.188.230 8080 透明 HTTP 印度 21秒 2014-10-17 11:30:46
91.238.29.192 9999 透明 HTTP 俄罗斯 6秒 2014-10-17 10:30:36
186.247.254.229 8080 透明 HTTP 巴西 9秒 2014-10-17 09:00:49
201.25.80.254 8080 透明 HTTP 巴西 4秒 2014-10-17 08:30:41
118.193.146.138 80 透明 HTTP 香港特别行政区 36秒 2014-10-17 07:30:46

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站