IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
36.80.155.139 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-03-08 04:30:30
179.176.27.2 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2015-03-08 03:30:56
201.32.93.21 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2015-03-08 02:30:54
189.114.46.170 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2015-03-08 01:30:31
154.73.44.193 8080 透明 HTTP 索马里 3秒 2015-03-08 00:31:01
89.234.195.145 8000 透明 HTTP 波兰 2秒 2015-03-07 23:30:54
103.254.126.14 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.7秒 2015-03-07 22:30:36
189.70.16.220 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2015-03-07 21:30:30
177.207.31.136 80 透明 HTTP 巴西 1秒 2015-03-07 20:30:59
187.40.86.84 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2015-03-07 19:31:00
154.72.56.64 8080 透明 HTTP 南非 2秒 2015-03-07 18:30:38
91.243.163.202 8080 透明 HTTP 伊朗 1秒 2015-03-07 17:30:49
186.249.215.95 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2015-03-07 16:30:48
177.177.94.96 8080 透明 HTTP LACNIC 1秒 2015-03-07 15:30:49
176.239.130.244 8080 透明 HTTP 土耳其 0.4秒 2015-03-07 14:30:35

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站