IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
190.167.243.12 8080 透明 HTTP 多米尼加 1秒 2015-03-05 06:30:49
197.41.155.166 8080 透明 HTTP 埃及 2秒 2015-03-05 05:30:56
36.72.172.112 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-03-05 04:31:01
103.30.84.90 80 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-03-05 03:31:01
27.106.74.50 8080 透明 HTTP 印度 2秒 2015-03-05 02:30:58
190.122.186.221 8080 透明 HTTP 危地马拉 2秒 2015-03-05 01:31:01
179.186.132.232 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2015-03-05 00:30:40
202.154.30.238 80 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-03-04 23:30:49
118.69.226.241 8888 透明 HTTP 越南 0.8秒 2015-03-04 22:31:01
36.71.182.77 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-03-04 21:31:00
118.172.33.75 8080 透明 HTTP 泰国 0.8秒 2015-03-04 20:30:32
85.185.42.3 8080 透明 HTTP 伊朗 1秒 2015-03-04 19:31:01
179.181.97.229 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2015-03-04 18:30:39
110.176.56.229 80 透明 HTTP 2秒 2015-03-04 17:30:58
101.128.97.99 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-03-04 16:30:54

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站