IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
190.203.197.141 8080 透明 HTTP 委内瑞拉 2秒 2015-04-04 23:31:01
186.213.215.160 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2015-04-04 22:30:38
177.66.247.155 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2015-04-04 21:30:50
41.129.23.27 8080 透明 HTTP 埃及 3秒 2015-04-04 20:30:31
103.255.121.172 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.4秒 2015-04-04 19:30:49
188.253.24.206 8080 透明 HTTP 伊朗 0.5秒 2015-04-04 18:31:01
41.238.66.23 8080 透明 HTTP 埃及 1秒 2015-04-04 17:30:59
186.138.66.241 8080 透明 HTTP 阿根廷 2秒 2015-04-04 16:30:31
1.9.110.1 8080 透明 HTTP 马来西亚 0.6秒 2015-04-04 15:31:01
179.187.148.61 8080 透明 HTTP 巴西 0.9秒 2015-04-04 14:30:46
36.83.57.211 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.4秒 2015-04-04 13:30:25
181.110.248.53 8080 透明 HTTP 阿根廷 1秒 2015-04-04 12:31:06
179.61.93.205 8080 透明 HTTP 阿根廷 3秒 2015-04-04 11:31:01
41.67.89.138 8080 透明 HTTP 埃及 2秒 2015-04-04 10:30:24
187.87.194.225 8080 透明 HTTP 巴西 0.4秒 2015-04-04 09:30:57

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站