IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
177.152.162.204 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2015-06-03 04:30:41
41.42.219.99 8080 透明 HTTP 埃及 0.3秒 2015-06-03 03:30:39
200.222.151.197 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2015-06-03 02:30:22
36.72.113.94 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-06-03 01:30:46
118.173.60.31 8080 透明 HTTP 泰国 1秒 2015-06-03 00:30:58
201.87.244.213 5555 透明 HTTP 巴西 0.8秒 2015-06-02 23:30:47
186.212.156.154 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2015-06-02 22:30:21
112.78.40.194 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-06-02 21:30:53
180.247.3.63 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-06-02 20:30:43
41.42.230.117 80 透明 HTTP 埃及 2秒 2015-06-02 19:30:36
114.79.40.43 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-06-02 18:30:56
182.253.179.164 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-06-02 17:30:52
177.40.181.245 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2015-06-02 16:31:01
202.161.179.69 8080 透明 HTTP 孟加拉国 2秒 2015-06-02 15:30:41
125.24.103.60 8080 透明 HTTP 泰国 3秒 2015-06-02 14:30:53

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。