IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
199.189.84.217 3128 透明 HTTP 美国 1秒 2015-08-28 19:31:07
36.82.119.71 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-08-28 18:31:00
186.233.44.173 8080 透明 HTTP 巴西 0.4秒 2015-08-28 17:30:48
177.74.191.225 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2015-08-28 16:30:54
5.178.234.37 8080 透明 HTTP 美国 乔治亚州 2秒 2015-08-28 15:30:54
103.247.101.102 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-08-28 14:31:00
177.177.31.113 8080 透明 HTTP LACNIC 3秒 2015-08-28 13:30:39
223.196.72.6 8000 透明 HTTP 印度 2秒 2015-08-28 12:30:56
41.238.25.54 8080 透明 HTTP 埃及 1秒 2015-08-28 11:30:57
182.253.178.141 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.7秒 2015-08-28 10:30:28
131.0.88.216 8080 透明 HTTP RIPE 1秒 2015-08-28 09:30:42
182.253.168.68 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-08-28 08:30:59
122.102.35.241 8080 透明 HTTP 孟加拉国 3秒 2015-08-28 07:31:01
41.46.195.92 8080 透明 HTTP 埃及 2秒 2015-08-28 06:31:00
201.8.15.123 8080 透明 HTTP 巴西 0.3秒 2015-08-28 05:30:47

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。