IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
125.24.132.92 8080 透明 HTTP 泰国 3秒 2015-06-24 18:30:46
197.41.28.153 8080 透明 HTTP 埃及 0.5秒 2015-06-24 17:30:53
187.33.226.58 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2015-06-24 16:30:40
202.74.245.45 8080 透明 HTTP 孟加拉国 0.7秒 2015-06-24 15:30:40
200.84.178.136 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2015-06-24 14:31:01
183.89.213.236 8080 透明 HTTP 泰国 2015-06-24 13:30:33
41.73.20.74 8080 透明 HTTP 尼日利亚 3秒 2015-06-24 12:31:00
80.91.88.36 8080 透明 HTTP 德国 3秒 2015-06-24 11:31:05
78.160.162.241 8080 透明 HTTP 土耳其 0.6秒 2015-06-24 10:30:58
190.199.56.178 8080 透明 HTTP 委内瑞拉 1秒 2015-06-24 09:30:54
202.164.217.34 8585 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-06-24 08:31:01
182.253.122.72 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-06-24 07:31:01
200.146.9.208 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2015-06-24 06:30:57
103.19.180.2 1234 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-06-24 05:31:02
131.255.100.169 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2015-06-24 04:30:43

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。