IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
36.80.33.117 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 6秒 2014-10-07 19:30:45
58.87.54.99 80 透明 HTTP 韩国 2秒 2014-10-07 18:30:11
58.87.54.99 80 透明 HTTP 韩国 7秒 2014-10-07 17:30:09
218.213.104.17 8080 透明 HTTP 香港特别行政区 7秒 2014-10-07 16:30:10
36.80.33.117 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2014-10-07 15:04:37
121.52.146.117 80 透明 HTTP 巴基斯坦 13秒 2014-10-07 14:30:23
116.93.58.85 8080 透明 HTTP 菲律宾 18秒 2014-10-07 13:30:31
110.77.232.111 80 透明 HTTP 泰国 14秒 2014-10-07 12:30:24
203.142.69.50 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 15秒 2014-10-07 11:30:35
218.213.104.17 8080 透明 HTTP 香港特别行政区 6秒 2014-10-07 10:30:14
200.213.185.25 80 透明 HTTP 巴西 7秒 2014-10-07 09:15:46
61.19.43.178 8080 透明 HTTP 泰国 4秒 2014-10-07 08:00:48
118.97.152.114 80 透明 HTTP 印度尼西亚 26秒 2014-10-07 07:01:19
110.78.169.235 8080 透明 HTTP 泰国 6秒 2014-10-07 06:05:26
178.77.243.110 443 透明 HTTP 捷克 7秒 2014-10-07 05:00:17

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站