IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
41.46.60.18 8080 透明 HTTP 埃及 2秒 2015-06-28 06:30:30
197.136.41.5 8080 透明 HTTP 肯尼亚 3秒 2015-06-28 05:30:57
36.71.85.50 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-06-28 04:31:01
182.253.122.72 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-06-28 03:30:59
116.212.157.111 8080 透明 HTTP 柬埔寨 1秒 2015-06-28 02:30:55
189.113.89.186 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2015-06-28 01:30:45
177.39.164.81 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2015-06-28 00:31:01
105.237.119.143 8080 透明 HTTP 南非 2秒 2015-06-27 23:30:52
190.205.202.242 8080 透明 HTTP 委内瑞拉 2秒 2015-06-27 22:30:39
201.9.130.55 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2015-06-27 21:30:47
180.253.4.97 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-06-27 20:30:42
67.132.96.26 8080 透明 HTTP 美国 3秒 2015-06-27 19:31:01
78.160.160.158 8080 透明 HTTP 土耳其 0.8秒 2015-06-27 18:30:47
201.32.46.199 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2015-06-27 17:30:35
180.211.170.90 8080 透明 HTTP 孟加拉国 1秒 2015-06-27 16:30:59

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。