IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
201.8.142.185 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2015-06-26 06:30:21
180.249.141.137 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1.0秒 2015-06-26 05:31:02
182.52.98.208 8080 透明 HTTP 泰国 1秒 2015-06-26 04:30:21
202.91.15.12 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-06-26 03:31:01
182.52.98.208 8080 透明 HTTP 泰国 3秒 2015-06-26 02:30:42
103.16.132.42 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-06-26 01:31:00
101.128.107.41 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.8秒 2015-06-26 00:31:01
180.249.140.227 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-06-25 23:30:34
41.35.118.150 8080 透明 HTTP 埃及 3秒 2015-06-25 22:30:32
36.79.157.42 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-06-25 21:30:28
82.114.78.109 8080 透明 HTTP 塞尔维亚 0.7秒 2015-06-25 20:30:58
175.100.102.80 8080 透明 HTTP 柬埔寨 3秒 2015-06-25 19:30:46
114.79.23.21 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-06-25 18:30:50
223.27.148.65 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-06-25 17:31:01
82.201.244.180 8080 透明 HTTP 埃及 2秒 2015-06-25 16:30:28

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。