IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
67.132.96.26 8080 透明 HTTP 美国 0.7秒 2015-03-30 20:30:34
80.191.230.26 8080 透明 HTTP 伊朗 1秒 2015-03-30 19:30:46
199.168.80.177 8082 透明 HTTP 美国 3秒 2015-03-30 18:30:54
189.23.221.75 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2015-03-30 17:30:50
88.199.173.37 8080 透明 HTTP 波兰 3秒 2015-03-30 16:30:26
12.47.143.138 8080 透明 HTTP 美国 3秒 2015-03-30 15:30:58
203.142.64.3 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.8秒 2015-03-30 14:31:01
88.186.172.41 8082 透明 HTTP 法国 3秒 2015-03-30 13:31:00
154.73.44.1 8080 透明 HTTP 索马里 1秒 2015-03-30 12:30:52
64.185.102.25 8080 透明 HTTP 美国 1秒 2015-03-30 11:30:45
189.83.152.165 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2015-03-30 10:30:48
113.27.146.236 80 透明 HTTP 1秒 2015-03-30 09:31:00
54.207.75.153 3333 透明 HTTP 巴西 圣保罗 亚马逊公司 2秒 2015-03-30 08:30:58
190.122.185.206 8080 透明 HTTP 危地马拉 1秒 2015-03-30 07:31:01
62.93.64.50 8080 透明 HTTP 奥地利 0.5秒 2015-03-30 06:31:01

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站