IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
41.46.206.78 8080 透明 HTTP 埃及 2秒 2015-03-27 17:30:31
190.122.186.218 8080 透明 HTTP 危地马拉 2秒 2015-03-27 16:31:01
116.0.2.137 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-03-27 15:30:53
179.96.255.28 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2015-03-27 14:31:07
41.217.185.62 8080 透明 HTTP 埃及 2秒 2015-03-27 13:30:26
183.89.80.30 8080 透明 HTTP 泰国 2秒 2015-03-27 12:30:58
174.60.191.133 8080 透明 HTTP 美国 2秒 2015-03-27 11:30:28
58.97.43.131 8080 透明 HTTP 泰国 2秒 2015-03-27 10:30:53
41.184.34.98 8080 透明 HTTP 尼日利亚 3秒 2015-03-27 09:31:02
101.128.107.185 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-03-27 08:30:32
37.187.53.74 8888 透明 HTTP 奥地利 0.9秒 2015-03-27 07:30:49
183.88.17.136 8080 透明 HTTP 泰国 3秒 2015-03-27 06:30:39
177.98.247.165 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2015-03-27 05:31:01
89.22.132.32 8080 透明 HTTP 捷克 2秒 2015-03-27 04:31:01
169.53.135.16 3128 透明 HTTP 瑞士 3秒 2015-03-27 03:31:00

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站