IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
186.79.89.133 8080 透明 HTTP 智利 1秒 2015-02-22 20:30:59
42.201.234.18 8080 透明 HTTP 巴基斯坦 3秒 2015-02-22 19:30:46
190.129.206.70 8080 透明 HTTP 玻利维亚 2秒 2015-02-22 18:30:58
5.152.233.9 8080 透明 HTTP 波黑 2秒 2015-02-22 17:30:30
154.73.44.113 8080 透明 HTTP 索马里 3秒 2015-02-22 16:30:57
41.46.222.64 8080 透明 HTTP 埃及 1秒 2015-02-22 15:31:00
178.236.40.29 8888 透明 HTTP 伊朗 1秒 2015-02-22 14:30:53
49.90.16.188 80 透明 HTTP 0.4秒 2015-02-22 13:31:00
197.33.38.228 8080 透明 HTTP 埃及 0.5秒 2015-02-22 12:30:18
197.41.182.115 8080 透明 HTTP 埃及 0.4秒 2015-02-22 11:31:00
79.120.127.34 8080 透明 HTTP 俄罗斯 0.5秒 2015-02-22 10:30:31
118.136.193.38 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.5秒 2015-02-22 09:31:01
200.164.152.254 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2015-02-22 08:31:01
180.243.235.40 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-02-22 07:31:01
180.248.24.51 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-02-22 06:30:26

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站