IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
41.238.3.135 8080 透明 HTTP 埃及 3秒 2015-02-24 00:31:00
41.160.80.10 8080 透明 HTTP 南非 1秒 2015-02-23 23:31:01
179.184.241.248 8080 透明 HTTP 巴西 0.5秒 2015-02-23 22:30:49
201.219.121.50 8080 透明 HTTP 哥伦比亚 1秒 2015-02-23 21:31:02
186.225.53.22 8080 透明 HTTP 巴西 0.6秒 2015-02-23 20:30:37
202.191.122.250 8080 透明 HTTP 孟加拉国 3秒 2015-02-23 19:30:59
24.135.187.53 8080 透明 HTTP 塞尔维亚 2秒 2015-02-23 18:30:42
200.112.211.85 8080 透明 HTTP 哥伦比亚 0.7秒 2015-02-23 17:30:33
116.68.171.202 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-02-23 16:30:41
183.88.41.86 8080 透明 HTTP 泰国 3秒 2015-02-23 15:30:28
182.253.73.145 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-02-23 14:30:50
203.202.247.246 8080 透明 HTTP 孟加拉国 1.0秒 2015-02-23 13:30:33
118.97.191.206 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-02-23 12:31:01
154.73.44.113 8080 透明 HTTP 索马里 1秒 2015-02-23 11:30:48
177.184.137.234 8080 透明 HTTP LACNIC 3秒 2015-02-23 10:30:49

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站