IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
201.249.229.178 80 透明 HTTP 委内瑞拉 18秒 2014-09-30 22:30:51
180.248.215.63 80 透明 HTTP 印度尼西亚 19秒 2014-09-30 21:31:00
202.147.232.139 80 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2014-09-30 20:30:38
115.248.177.30 8080 透明 HTTP 印度 4秒 2014-09-30 19:30:45
164.138.237.178 8080 透明 HTTP 法国 13秒 2014-09-30 18:30:56
139.0.2.162 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 19秒 2014-09-30 17:30:22
182.253.73.150 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 9秒 2014-09-30 16:30:11
182.30.248.17 80 透明 HTTP 印度尼西亚 4秒 2014-09-30 15:31:00
103.224.173.107 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 7秒 2014-09-30 14:30:23
94.43.24.51 8080 透明 HTTP 格鲁吉亚 18秒 2014-09-30 13:30:21
200.172.103.76 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2014-09-30 12:03:41
217.146.209.39 8080 透明 HTTP 伊朗 10秒 2014-09-30 11:30:21
190.105.130.114 8080 透明 HTTP 洪都拉斯 4秒 2014-09-30 10:30:37
202.148.27.122 80 透明 HTTP 印度尼西亚 34秒 2014-09-30 09:30:44
202.51.100.246 80 透明 HTTP 印度尼西亚 7秒 2014-09-30 08:30:39

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站