IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
162.17.98.241 8888 透明 HTTP 美国 1秒 2015-05-17 10:31:01
177.16.248.103 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2015-05-17 09:30:33
125.99.100.73 8080 透明 HTTP 印度 2秒 2015-05-17 08:30:39
41.238.216.123 8080 透明 HTTP 埃及 3秒 2015-05-17 07:30:38
125.24.126.14 8080 透明 HTTP 泰国 0.7秒 2015-05-17 06:31:01
191.185.224.127 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2015-05-17 05:30:56
187.254.216.157 8080 透明 HTTP 墨西哥 1秒 2015-05-17 04:30:44
139.193.196.209 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-05-17 03:30:44
79.123.216.9 8080 透明 HTTP 土耳其 1秒 2015-05-17 02:30:52
36.72.68.60 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-05-17 01:30:20
103.28.226.213 80 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-05-17 00:31:00
189.172.166.30 8080 透明 HTTP 墨西哥 2秒 2015-05-16 23:30:57
186.153.184.15 8080 透明 HTTP 阿根廷 3秒 2015-05-16 22:30:24
36.83.16.29 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.4秒 2015-05-16 21:30:33
79.172.227.226 8080 透明 HTTP 匈牙利 1秒 2015-05-16 20:30:53

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。