IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
182.253.49.192 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 14秒 2014-10-05 19:30:40
110.138.28.163 80 透明 HTTP 印度尼西亚 10秒 2014-10-05 18:30:46
61.19.42.145 8080 透明 HTTP 泰国 15秒 2014-10-05 17:30:43
177.134.236.182 8080 透明 HTTP 巴西 10秒 2014-10-05 16:30:55
130.94.148.99 80 透明 HTTP 美国 39秒 2014-10-05 15:30:48
182.23.82.19 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 5秒 2014-10-05 14:30:37
199.175.52.252 3128 透明 HTTP 美国 20秒 2014-10-05 13:30:50
186.213.88.243 8080 透明 HTTP 巴西 4秒 2014-10-05 12:04:27
222.124.189.93 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 10秒 2014-10-05 11:30:37
91.238.29.192 9999 透明 HTTP 俄罗斯 12秒 2014-10-05 10:30:14
212.179.31.94 80 透明 HTTP 以色列 22秒 2014-10-05 09:30:54
62.201.215.168 8080 透明 HTTP 伊拉克 9秒 2014-10-05 08:30:12
111.161.126.89 8080 透明 HTTP 天津市 联通 2秒 2014-10-05 07:30:05
157.7.196.80 80 透明 HTTP 日本 19秒 2014-10-05 06:30:42
80.191.247.178 8080 透明 HTTP 伊朗 26秒 2014-10-05 05:30:36

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站