IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
179.213.68.39 8080 透明 HTTP 巴西 0.8秒 2015-03-19 21:30:37
93.188.46.128 8080 透明 HTTP 俄罗斯 3秒 2015-03-19 20:30:41
183.87.118.57 8080 透明 HTTP 印度 1秒 2015-03-19 19:30:52
154.0.153.10 8080 透明 HTTP ARIN 2秒 2015-03-19 18:30:54
180.183.147.10 8080 透明 HTTP 泰国 1秒 2015-03-19 17:30:23
201.240.83.180 8080 透明 HTTP 秘鲁 0.5秒 2015-03-19 16:31:01
182.253.39.141 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-03-19 15:31:01
201.8.239.230 8080 透明 HTTP 巴西 0.6秒 2015-03-19 14:30:32
5.226.90.89 8080 透明 HTTP 波兰 0.7秒 2015-03-19 13:31:01
79.129.114.25 8090 透明 HTTP 希腊 0.6秒 2015-03-19 12:30:50
103.19.79.180 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-03-19 11:31:01
61.7.134.137 8080 透明 HTTP 泰国 2秒 2015-03-19 10:30:57
196.215.167.27 8080 透明 HTTP 南非 1秒 2015-03-19 09:30:38
36.74.173.143 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-03-19 08:31:01
117.102.33.108 8080 透明 HTTP 巴基斯坦 2秒 2015-03-19 07:30:40

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站