IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
182.253.72.220 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 6秒 2014-10-04 18:30:34
116.50.28.22 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 11秒 2014-10-04 17:30:16
62.176.13.22 8088 透明 HTTP 俄罗斯 11秒 2014-10-04 16:30:23
5.11.143.25 8080 透明 HTTP 土耳其 8秒 2014-10-04 15:30:58
5.11.168.191 8080 透明 HTTP 土耳其 14秒 2014-10-04 14:30:49
115.68.53.117 80 透明 HTTP 韩国 13秒 2014-10-04 13:30:43
27.121.85.198 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 8秒 2014-10-04 12:30:11
117.121.231.230 8080 透明 HTTP 尼泊尔 14秒 2014-10-04 11:30:18
78.133.124.58 8080 透明 HTTP 马耳他 11秒 2014-10-04 10:30:20
182.253.49.115 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 19秒 2014-10-04 09:30:24
111.161.126.90 8080 透明 HTTP 天津市 联通 4秒 2014-10-04 08:30:06
119.110.68.230 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 17秒 2014-10-04 07:30:38
181.198.116.90 80 透明 HTTP 厄瓜多尔 17秒 2014-10-04 06:30:22
202.77.111.218 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 20秒 2014-10-04 05:30:30
218.152.182.155 8080 透明 HTTP 韩国 1秒 2014-10-04 04:30:32

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站