IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
202.91.78.194 8080 透明 HTTP 印度 12秒 2014-10-02 20:30:15
27.131.47.131 8080 透明 HTTP 马来西亚 6秒 2014-10-02 19:30:38
188.138.147.142 80 透明 HTTP 摩尔多瓦 8秒 2014-10-02 18:30:27
116.193.157.169 8080 透明 HTTP 马来西亚 5秒 2014-10-02 17:30:12
134.249.177.233 8080 透明 HTTP 乌克兰 17秒 2014-10-02 16:30:21
118.97.178.242 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2014-10-02 15:03:28
118.97.20.19 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 12秒 2014-10-02 14:30:21
91.148.116.66 8080 透明 HTTP 塞尔维亚 4秒 2014-10-02 13:30:58
218.152.182.155 8080 透明 HTTP 韩国 3秒 2014-10-02 12:30:07
125.166.231.243 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 4秒 2014-10-02 11:30:39
117.121.231.230 8080 透明 HTTP 尼泊尔 11秒 2014-10-02 10:30:55
116.197.135.82 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 13秒 2014-10-02 09:30:54
37.216.241.22 80 透明 HTTP 罗马尼亚 7秒 2014-10-02 08:30:24
118.97.178.242 80 透明 HTTP 印度尼西亚 19秒 2014-10-02 07:30:38
94.43.24.51 8080 透明 HTTP 格鲁吉亚 6秒 2014-10-02 06:30:34

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站