IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
196.45.145.124 8080 透明 HTTP 坦桑尼亚 23秒 2014-09-27 15:30:43
27.111.43.105 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 13秒 2014-09-27 14:30:49
114.6.29.154 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 16秒 2014-09-27 13:30:27
187.127.95.129 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2014-09-27 12:05:34
107.150.224.29 8080 透明 HTTP 加拿大 7秒 2014-09-27 11:30:59
110.78.178.21 80 透明 HTTP 泰国 8秒 2014-09-27 10:30:57
84.50.44.92 3128 透明 HTTP 爱沙尼亚 26秒 2014-09-27 09:30:35
200.213.185.25 80 透明 HTTP 巴西 18秒 2014-09-27 08:30:33
125.214.187.26 8080 透明 HTTP 斯里兰卡 20秒 2014-09-27 07:30:29
187.20.174.102 8080 透明 HTTP 巴西 13秒 2014-09-27 06:30:27
117.102.84.141 9999 透明 HTTP 印度尼西亚 10秒 2014-09-27 05:30:33
181.48.217.122 8080 透明 HTTP 哥伦比亚 9秒 2014-09-27 04:30:19
37.57.39.5 8080 透明 HTTP RIPE 18秒 2014-09-27 03:30:57
91.75.85.235 80 透明 HTTP 阿拉伯联合酋长国 15秒 2014-09-27 02:30:57
202.169.53.14 8010 透明 HTTP 印度尼西亚 4秒 2014-09-27 01:30:54

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站