IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
164.138.237.178 8080 透明 HTTP 法国 11秒 2014-10-02 05:31:00
118.97.178.242 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 9秒 2014-10-02 04:04:27
195.114.125.81 8080 透明 HTTP 俄罗斯 6秒 2014-10-02 03:30:20
190.85.83.181 8080 透明 HTTP 哥伦比亚 6秒 2014-10-02 02:00:42
118.97.178.242 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 6秒 2014-10-02 01:00:53
36.71.10.200 80 透明 HTTP 印度尼西亚 11秒 2014-10-02 00:30:24
203.147.45.60 8080 透明 HTTP 泰国 86秒 2014-10-01 23:05:27
189.81.112.30 8080 透明 HTTP 巴西 21秒 2014-10-01 22:01:15
202.130.161.206 18000 透明 HTTP 香港特别行政区 4秒 2014-10-01 21:30:22
182.54.199.244 8080 透明 HTTP 马来西亚 34秒 2014-10-01 20:30:38
218.152.182.155 8080 透明 HTTP 韩国 6秒 2014-10-01 19:30:37
180.250.200.194 80 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2014-10-01 18:03:41
202.130.161.204 18000 透明 HTTP 香港特别行政区 1秒 2014-10-01 17:30:21
202.43.115.201 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 10秒 2014-10-01 16:30:43
175.106.18.166 80 透明 HTTP 印度尼西亚 6秒 2014-10-01 15:30:25

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站