IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
124.13.176.231 8080 透明 HTTP 马来西亚 0.9秒 2015-03-14 02:30:45
188.226.50.89 80 透明 HTTP 俄罗斯 3秒 2015-03-14 01:30:56
190.236.150.204 8080 透明 HTTP 秘鲁 1秒 2015-03-14 00:30:38
46.45.76.66 8080 透明 HTTP 波兰 2秒 2015-03-13 23:30:59
182.185.198.57 8080 透明 HTTP 巴基斯坦 1秒 2015-03-13 22:30:41
180.253.130.160 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-03-13 21:30:40
202.69.106.195 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-03-13 20:30:45
200.54.91.162 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2015-03-13 19:31:01
180.245.229.82 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-03-13 18:31:01
201.20.186.121 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2015-03-13 17:31:01
186.210.164.75 8080 透明 HTTP 巴西 0.4秒 2015-03-13 16:30:54
201.219.121.130 8080 透明 HTTP 哥伦比亚 2秒 2015-03-13 15:30:49
195.177.127.222 8080 透明 HTTP 乌克兰 0.7秒 2015-03-13 14:30:38
201.181.1.157 8080 透明 HTTP 阿根廷 1秒 2015-03-13 13:31:01
80.79.241.30 8080 透明 HTTP 俄罗斯 2秒 2015-03-13 12:31:01

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站