IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
223.25.103.242 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-06-12 08:31:00
186.235.174.252 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2015-06-12 07:30:44
202.153.227.50 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-06-12 06:31:02
27.131.190.66 8080 透明 HTTP 泰国 2秒 2015-06-12 05:30:59
41.35.152.90 8080 透明 HTTP 埃及 3秒 2015-06-12 04:30:56
179.183.95.104 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2015-06-12 03:30:53
190.77.32.102 8080 透明 HTTP 委内瑞拉 2秒 2015-06-12 02:31:01
177.21.227.133 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2015-06-12 01:31:01
118.96.169.208 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1.0秒 2015-06-12 00:30:33
36.83.28.233 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-06-11 23:30:50
36.80.65.169 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-06-11 22:30:51
200.216.150.178 80 透明 HTTP 巴西 2秒 2015-06-11 21:30:58
197.41.236.85 8080 透明 HTTP 埃及 3秒 2015-06-11 20:31:01
190.200.237.32 8080 透明 HTTP 委内瑞拉 3秒 2015-06-11 19:30:54
36.73.233.59 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1.0秒 2015-06-11 18:30:36

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。