IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
125.24.136.150 8080 透明 HTTP 泰国 2秒 2015-08-07 18:31:01
41.42.140.247 8080 透明 HTTP 埃及 1秒 2015-08-07 17:30:32
36.79.2.47 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.9秒 2015-08-07 16:31:00
125.24.143.113 8080 透明 HTTP 泰国 0.6秒 2015-08-07 15:31:05
110.78.169.75 8080 透明 HTTP 泰国 3秒 2015-08-07 14:31:00
190.86.212.61 8080 透明 HTTP 萨尔瓦多 0.5秒 2015-08-07 13:30:37
177.69.86.151 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2015-08-07 12:31:01
139.228.224.227 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-08-07 11:30:13
103.20.188.210 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-08-07 10:30:32
45.114.88.21 8080 透明 HTTP 孟加拉国 2秒 2015-08-07 09:31:00
110.44.118.215 8080 透明 HTTP 尼泊尔 0.5秒 2015-08-07 08:30:12
213.111.123.68 8080 透明 HTTP 英国 1秒 2015-08-07 07:30:55
191.253.85.81 8080 透明 HTTP 巴西 0.5秒 2015-08-07 06:31:01
190.57.232.158 8080 透明 HTTP 阿根廷 2秒 2015-08-07 05:30:13
183.87.129.242 8080 透明 HTTP 印度 3秒 2015-08-07 04:31:00

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。