IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
202.91.73.129 8080 透明 HTTP 印度 21秒 2014-09-23 20:30:53
180.250.136.194 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 9秒 2014-09-23 19:30:19
177.36.214.222 8080 透明 HTTP 巴西 12秒 2014-09-23 18:30:22
103.16.71.21 8080 透明 HTTP 印度 20秒 2014-09-23 17:30:32
118.97.209.186 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 5秒 2014-09-23 16:30:14
199.175.52.252 3128 透明 HTTP 美国 10秒 2014-09-23 15:30:33
193.30.251.254 8080 透明 HTTP 塞尔维亚 6秒 2014-09-23 14:30:21
118.174.149.118 8080 透明 HTTP 泰国 12秒 2014-09-23 13:30:21
190.121.158.122 8080 透明 HTTP 哥伦比亚 19秒 2014-09-23 12:30:25
177.126.91.188 8080 透明 HTTP 巴西 8秒 2014-09-23 11:30:25
103.14.111.194 80 透明 HTTP 印度尼西亚 9秒 2014-09-23 10:30:16
62.176.28.77 8088 透明 HTTP 俄罗斯 19秒 2014-09-23 09:30:38
182.16.253.221 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 4秒 2014-09-23 08:30:33
118.97.249.210 80 透明 HTTP 印度尼西亚 17秒 2014-09-23 07:30:59
202.63.235.24 80 透明 HTTP 新加坡 36秒 2014-09-23 06:30:50

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站