IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
36.81.213.139 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-04-15 13:30:55
36.72.131.182 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.8秒 2015-04-15 12:30:59
222.124.61.120 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.6秒 2015-04-15 11:30:48
196.218.129.119 8088 透明 HTTP 埃及 1秒 2015-04-15 10:30:56
41.238.205.192 8080 透明 HTTP 埃及 3秒 2015-04-15 09:30:44
125.162.58.233 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.9秒 2015-04-15 08:30:47
118.172.56.64 8080 透明 HTTP 泰国 1秒 2015-04-15 07:30:38
190.201.30.222 8080 透明 HTTP 委内瑞拉 1秒 2015-04-15 06:30:58
41.46.223.163 8080 透明 HTTP 埃及 2秒 2015-04-15 05:30:57
190.205.244.25 80 透明 HTTP 委内瑞拉 0.6秒 2015-04-15 04:30:38
180.249.231.184 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2015-04-15 03:30:44
41.35.161.66 8080 透明 HTTP 埃及 3秒 2015-04-15 02:30:33
187.115.232.39 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2015-04-15 01:30:18
85.30.113.201 8080 透明 HTTP 马其顿 3秒 2015-04-15 00:30:38
222.124.61.120 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-04-14 23:30:37

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。