IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
217.65.0.206 3129 透明 HTTP 西班牙 1秒 2015-04-17 02:30:59
175.45.187.153 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-04-17 01:30:26
200.240.246.4 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2015-04-17 00:30:42
177.37.175.108 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2015-04-16 23:30:19
36.70.123.23 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-04-16 22:30:53
187.14.107.223 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2015-04-16 21:31:01
213.168.37.190 8080 透明 HTTP 西班牙 3秒 2015-04-16 20:30:05
182.160.124.171 8000 透明 HTTP 孟加拉国 2秒 2015-04-16 19:30:14
203.156.123.199 8080 透明 HTTP 泰国 2秒 2015-04-16 18:30:10
36.72.153.55 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-04-16 17:30:30
103.17.36.105 8080 透明 HTTP 孟加拉国 2秒 2015-04-16 16:30:54
213.180.126.58 8080 透明 HTTP 拉脱维亚 3秒 2015-04-16 15:31:01
5.159.52.184 8080 透明 HTTP 伊朗 0.5秒 2015-04-16 14:30:41
46.173.169.26 8080 透明 HTTP 捷克 1秒 2015-04-16 13:31:01
36.72.50.188 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-04-16 12:30:45

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。