IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
177.55.253.70 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2015-02-15 22:31:01
45.64.9.126 8080 透明 HTTP 印度 3秒 2015-02-15 21:31:01
190.236.203.239 8080 透明 HTTP 秘鲁 2秒 2015-02-15 20:30:36
191.98.153.74 8080 透明 HTTP 秘鲁 2秒 2015-02-15 19:30:45
187.61.249.119 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2015-02-15 18:30:53
122.102.41.146 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-02-15 17:30:37
85.194.85.122 8080 透明 HTTP 沙特阿拉伯 1秒 2015-02-15 16:31:01
193.30.251.5 8080 透明 HTTP 塞尔维亚 1秒 2015-02-15 15:31:01
82.114.69.89 8080 透明 HTTP 塞尔维亚 1秒 2015-02-15 14:30:33
203.188.254.212 8080 透明 HTTP 孟加拉国 3秒 2015-02-15 13:31:02
81.4.109.9 8080 透明 HTTP 荷兰 2秒 2015-02-15 12:30:56
85.239.143.28 8081 透明 HTTP 保加利亚 1秒 2015-02-15 11:30:58
201.240.91.83 8080 透明 HTTP 秘鲁 3秒 2015-02-15 10:30:54
202.148.27.122 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.9秒 2015-02-15 09:31:01
201.20.186.194 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2015-02-15 08:30:52

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站