IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
87.111.214.240 8080 透明 HTTP 西班牙 7秒 2014-09-22 22:30:42
37.57.39.5 8080 透明 HTTP RIPE 9秒 2014-09-22 21:30:40
62.176.28.93 8088 透明 HTTP 俄罗斯 19秒 2014-09-22 20:30:39
180.250.172.182 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 8秒 2014-09-22 19:30:19
202.62.72.149 8080 透明 HTTP 印度 12秒 2014-09-22 18:30:36
185.9.69.17 8080 透明 HTTP 伊拉克 10秒 2014-09-22 17:30:28
188.138.147.142 80 透明 HTTP 摩尔多瓦 10秒 2014-09-22 16:30:30
190.0.16.58 8080 透明 HTTP 哥伦比亚 14秒 2014-09-22 15:30:26
179.185.28.92 8080 透明 HTTP 巴西 23秒 2014-09-22 14:30:34
202.93.128.42 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 25秒 2014-09-22 13:30:54
190.122.186.216 8080 透明 HTTP 危地马拉 8秒 2014-09-22 12:30:10
109.205.114.7 8080 透明 HTTP 伊拉克 7秒 2014-09-22 11:30:23
36.77.23.107 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 6秒 2014-09-22 10:30:28
109.185.116.199 8080 透明 HTTP 摩尔多瓦 6秒 2014-09-22 09:30:08
125.214.171.26 8080 透明 HTTP 斯里兰卡 15秒 2014-09-22 08:30:25

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站