IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
207.66.105.38 35976 透明 HTTP 美国 2秒 2015-03-16 01:30:48
103.12.163.250 8080 透明 HTTP 柬埔寨 1秒 2015-03-16 00:30:47
61.94.184.230 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-03-15 23:30:45
118.101.40.56 8080 透明 HTTP 马来西亚 3秒 2015-03-15 22:31:02
36.85.175.209 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-03-15 21:30:20
182.52.32.190 80 透明 HTTP 泰国 1.0秒 2015-03-15 20:30:26
203.185.96.2 8080 透明 HTTP 泰国 0.5秒 2015-03-15 19:31:01
202.69.106.195 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-03-15 18:30:49
182.253.179.61 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-03-15 17:31:02
197.37.68.24 8080 透明 HTTP 埃及 1秒 2015-03-15 16:30:16
110.78.169.137 8080 透明 HTTP 泰国 0.9秒 2015-03-15 15:30:54
125.161.83.116 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-03-15 14:30:44
103.28.224.154 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-03-15 13:30:53
190.232.135.90 8080 透明 HTTP 秘鲁 2秒 2015-03-15 12:30:24
173.39.232.179 80 透明 HTTP 美国 1秒 2015-03-15 11:30:26

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站