IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
180.183.1.230 8080 透明 HTTP 泰国 1秒 2015-02-13 02:30:52
185.28.193.95 8080 透明 HTTP 捷克 3秒 2015-02-13 01:31:01
187.40.30.52 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2015-02-13 00:30:40
177.11.71.4 8080 透明 HTTP 巴西 0.5秒 2015-02-12 23:31:01
187.73.1.116 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2015-02-12 22:30:57
150.107.137.48 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-02-12 21:30:54
186.67.31.212 8080 透明 HTTP 智利 2秒 2015-02-12 20:30:53
91.98.119.220 8080 透明 HTTP 3秒 2015-02-12 19:30:58
84.22.32.222 3128 透明 HTTP 塞尔维亚 1秒 2015-02-12 18:31:01
139.193.32.54 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-02-12 17:30:42
94.156.237.66 80 透明 HTTP 保加利亚 1秒 2015-02-12 16:31:00
80.237.22.47 8080 透明 HTTP 俄罗斯 3秒 2015-02-12 15:30:49
189.70.214.176 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2015-02-12 14:30:29
116.58.255.241 8080 透明 HTTP 泰国 2秒 2015-02-12 13:31:01
49.90.11.76 80 透明 HTTP 1秒 2015-02-12 12:30:48

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站