IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
89.251.103.130 8080 透明 HTTP 俄罗斯 34秒 2014-09-21 06:30:42
218.152.182.155 8080 透明 HTTP 韩国 10秒 2014-09-21 05:30:13
119.2.53.200 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 14秒 2014-09-21 04:30:55
191.178.9.34 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2014-09-21 03:02:38
190.29.24.23 8080 透明 HTTP 哥伦比亚 15秒 2014-09-21 02:30:34
41.79.64.250 8080 透明 HTTP 尼日利亚 6秒 2014-09-21 01:03:17
62.176.28.45 8088 透明 HTTP 俄罗斯 20秒 2014-09-21 00:30:40
65.255.36.245 80 透明 HTTP 美国 19秒 2014-09-20 23:30:22
112.172.129.53 8080 透明 HTTP 韩国 7秒 2014-09-20 22:30:11
139.0.2.162 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 17秒 2014-09-20 21:30:38
46.16.226.10 8080 透明 HTTP 俄罗斯 25秒 2014-09-20 20:30:36
110.137.45.1 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 20秒 2014-09-20 19:30:31
177.22.111.120 8080 透明 HTTP 巴西 4秒 2014-09-20 18:30:28
94.158.148.166 8080 透明 HTTP 乌克兰 26秒 2014-09-20 17:30:35
190.109.169.252 8080 透明 HTTP 哥伦比亚 13秒 2014-09-20 16:30:42

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站