IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
182.253.143.8 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-04-07 22:30:37
180.252.64.27 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-04-07 21:30:51
181.163.183.2 8080 透明 HTTP 智利 1秒 2015-04-07 20:30:15
197.248.143.86 8080 透明 HTTP 肯尼亚 1秒 2015-04-07 19:30:38
31.133.206.180 8080 透明 HTTP 捷克 3秒 2015-04-07 18:30:48
183.89.130.100 8080 透明 HTTP 泰国 1秒 2015-04-07 17:31:00
200.93.219.226 3129 透明 HTTP 巴西 1秒 2015-04-07 16:30:51
118.97.197.27 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-04-07 15:30:44
181.211.191.227 8080 透明 HTTP 厄瓜多尔 2秒 2015-04-07 14:31:01
187.67.156.75 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2015-04-07 13:31:01
46.164.171.173 8080 透明 HTTP 乌克兰 3秒 2015-04-07 12:30:55
190.234.188.38 8080 透明 HTTP 秘鲁 2秒 2015-04-07 11:30:59
190.42.167.136 8080 透明 HTTP 秘鲁 1秒 2015-04-07 10:30:38
36.69.99.224 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.5秒 2015-04-07 09:30:57
202.77.115.71 54321 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-04-07 08:31:02

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。