IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
139.194.106.164 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 9秒 2014-09-16 03:30:38
118.97.170.78 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 14秒 2014-09-16 02:30:40
187.14.224.89 80 透明 HTTP 巴西 23秒 2014-09-16 01:01:00
41.133.126.184 8080 透明 HTTP 南非 13秒 2014-09-16 00:06:27
191.43.49.147 8080 透明 HTTP 巴西 8秒 2014-09-15 23:30:48
202.91.73.129 8080 透明 HTTP 印度 14秒 2014-09-15 22:30:57
202.91.73.30 8080 透明 HTTP 印度 5秒 2014-09-15 21:30:46
79.134.192.122 8080 透明 HTTP 爱沙尼亚 27秒 2014-09-15 20:30:53
61.8.75.186 1234 透明 HTTP 印度尼西亚 5秒 2014-09-15 19:30:35
110.138.5.198 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 18秒 2014-09-15 18:08:15
213.123.38.29 8080 透明 HTTP 英国 7秒 2014-09-15 17:30:55
36.83.30.201 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2014-09-15 16:08:19
173.184.62.164 80 透明 HTTP 美国 19秒 2014-09-15 15:01:08
181.66.11.194 8080 透明 HTTP 秘鲁 6秒 2014-09-15 14:01:03
62.176.28.81 8088 透明 HTTP 俄罗斯 16秒 2014-09-15 13:30:44

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站