IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
91.98.141.196 8080 透明 HTTP 伊朗 2秒 2015-04-03 00:30:06
89.169.60.62 8080 透明 HTTP 俄罗斯 1秒 2015-04-02 23:30:53
187.79.13.0 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2015-04-02 22:30:52
41.35.69.183 8080 透明 HTTP 埃及 1秒 2015-04-02 21:30:50
202.159.18.243 80 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-04-02 20:30:58
191.178.48.83 8082 透明 HTTP 巴西 1秒 2015-04-02 19:30:41
27.112.68.42 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-04-02 18:31:06
197.254.65.90 8080 透明 HTTP 肯尼亚 2秒 2015-04-02 17:30:51
95.70.64.230 8080 透明 HTTP 俄罗斯 1秒 2015-04-02 16:31:01
177.158.165.249 8080 透明 HTTP 巴西 0.5秒 2015-04-02 15:30:38
104.236.128.223 80 透明 HTTP 美国 1秒 2015-04-02 14:31:01
114.79.41.198 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-04-02 13:30:20
190.16.30.67 8080 透明 HTTP 阿根廷 0.7秒 2015-04-02 12:30:52
67.132.96.20 8080 透明 HTTP 美国 2秒 2015-04-02 11:30:45
41.191.205.250 8080 透明 HTTP 莱索托 1秒 2015-04-02 10:30:41

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。