IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
201.132.92.237 8080 透明 HTTP 墨西哥 9秒 2014-09-11 23:30:54
12.252.219.10 8080 透明 HTTP 美国 21秒 2014-09-11 22:30:24
111.161.126.90 8080 透明 HTTP 天津市 联通 8秒 2014-09-11 21:30:17
183.87.39.190 8080 透明 HTTP 印度 19秒 2014-09-11 20:30:45
180.254.99.28 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 10秒 2014-09-11 19:30:57
113.20.140.55 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2014-09-11 18:30:59
84.22.35.37 3129 透明 HTTP 塞尔维亚 11秒 2014-09-11 17:30:38
103.25.179.12 8080 透明 HTTP 菲律宾 8秒 2014-09-11 16:30:12
111.68.26.202 80 透明 HTTP 印度尼西亚 12秒 2014-09-11 15:30:16
173.198.235.78 8888 透明 HTTP 美国 12秒 2014-09-11 14:30:56
202.162.215.170 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 6秒 2014-09-11 13:30:48
125.24.76.140 8080 透明 HTTP 泰国 11秒 2014-09-11 12:30:14
110.78.162.13 80 透明 HTTP 泰国 1.0秒 2014-09-11 11:30:58
200.149.181.143 8080 透明 HTTP 巴西 15秒 2014-09-11 10:30:44
203.101.161.3 80 透明 HTTP 巴勒斯坦 10秒 2014-09-11 09:30:48

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站