IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
94.228.207.62 8085 透明 HTTP 俄罗斯 1秒 2015-03-02 01:30:34
201.50.204.69 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2015-03-02 00:30:47
189.82.237.84 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2015-03-01 23:30:48
212.92.192.130 8080 透明 HTTP 克罗地亚 3秒 2015-03-01 22:31:00
103.17.173.141 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-03-01 21:30:43
195.77.81.147 8080 透明 HTTP 西班牙 0.4秒 2015-03-01 20:30:49
103.243.114.26 8080 透明 HTTP 印度 3秒 2015-03-01 19:30:42
110.176.85.5 80 透明 HTTP 3秒 2015-03-01 18:30:59
131.221.101.176 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2015-03-01 17:29:47
54.149.80.199 80 透明 HTTP 美国 俄勒冈州 亚马逊公司 1秒 2015-03-01 16:31:01
94.228.201.17 8080 透明 HTTP 俄罗斯 1秒 2015-03-01 15:30:58
36.72.175.56 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-03-01 14:29:51
111.235.66.165 8080 透明 HTTP 印度 2秒 2015-03-01 13:31:00
116.90.208.130 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-03-01 12:31:01
116.197.135.84 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-03-01 11:31:00

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站