IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
175.140.250.105 8080 透明 HTTP 马来西亚 0.9秒 2015-04-25 19:30:51
42.112.31.40 1234 透明 HTTP 越南 1秒 2015-04-25 18:31:01
88.255.81.190 80 透明 HTTP 土耳其 1秒 2015-04-25 17:30:59
188.186.160.181 8080 透明 HTTP 俄罗斯 2秒 2015-04-25 16:30:25
103.15.141.126 8080 透明 HTTP 孟加拉国 1秒 2015-04-25 15:30:50
125.161.35.129 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-04-25 14:30:22
41.46.40.155 8080 透明 HTTP 埃及 3秒 2015-04-25 13:30:34
179.107.107.9 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2015-04-25 12:31:02
110.74.193.135 8080 透明 HTTP 柬埔寨 3秒 2015-04-25 11:31:00
190.204.136.104 8080 透明 HTTP 委内瑞拉 1秒 2015-04-25 10:30:58
41.109.170.48 80 透明 HTTP 阿尔及利亚 2秒 2015-04-25 09:31:01
217.228.107.152 8080 透明 HTTP 德国 2秒 2015-04-25 08:30:46
103.11.23.4 8085 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-04-25 07:30:43
201.57.255.231 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2015-04-25 06:31:00
116.50.29.57 8989 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-04-25 05:31:00

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。