IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
41.79.69.8 9090 透明 HTTP 坦桑尼亚 1秒 2015-03-02 21:30:45
74.207.10.109 8080 透明 HTTP 美国 2秒 2015-03-02 20:30:54
180.251.46.4 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-03-02 19:30:45
191.240.57.212 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2015-03-02 18:30:46
207.66.105.37 24040 透明 HTTP 美国 3秒 2015-03-02 17:31:02
125.24.79.13 8080 透明 HTTP 泰国 2秒 2015-03-02 16:31:00
186.225.53.22 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2015-03-02 15:30:58
210.4.74.100 8080 透明 HTTP 孟加拉国 3秒 2015-03-02 14:30:58
200.213.158.51 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2015-03-02 13:31:01
92.255.197.224 8080 透明 HTTP 俄罗斯 2秒 2015-03-02 12:30:50
177.177.238.89 8080 透明 HTTP LACNIC 3秒 2015-03-02 11:30:49
109.81.248.107 80 透明 HTTP 捷克 3秒 2015-03-02 10:31:00
175.142.156.158 8080 透明 HTTP 马来西亚 2秒 2015-03-02 09:31:00
189.82.237.84 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2015-03-02 08:30:47
110.78.187.37 8080 透明 HTTP 泰国 3秒 2015-03-02 07:30:58

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站