IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
177.47.114.68 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2015-01-25 21:30:53
91.217.42.3 8080 透明 HTTP 捷克 1秒 2015-01-25 20:30:59
110.78.151.224 8080 透明 HTTP 泰国 2秒 2015-01-25 19:30:52
202.74.73.38 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-01-25 18:30:59
154.73.44.181 8080 透明 HTTP 索马里 1秒 2015-01-25 17:30:49
189.113.89.158 8080 透明 HTTP 巴西 0.9秒 2015-01-25 16:31:00
220.225.219.241 8080 透明 HTTP 印度 1秒 2015-01-25 15:30:47
92.50.144.98 8080 透明 HTTP 俄罗斯 2秒 2015-01-25 14:31:00
5.56.12.6 8080 透明 HTTP 意大利 3秒 2015-01-25 13:30:40
188.130.128.243 80 透明 HTTP 俄罗斯 1秒 2015-01-25 12:31:01
200.68.9.92 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2015-01-25 11:30:40
195.175.75.114 8080 透明 HTTP 土耳其 1秒 2015-01-25 10:30:44
203.190.45.138 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-01-25 09:30:01
119.47.92.118 80 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-01-25 08:30:30
202.138.248.9 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.7秒 2015-01-25 07:30:54

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站